بعد از مصوبه شورای شهر و اعلام آمادگی سازمان سینمایی کشور؛

توپ سینمای بوکان در میدان شهرداری

 سرویس موکریان_در هشت ماه گذشته سازمان سینمایی دو بار اعلام آمادگی کرده که در صورت آمادگی شهرداری بوکان آماده کمک به ساخت و احداث سینما در این شهر است.

 سرویس موکریان_در هشت ماه گذشته سازمان سینمایی دو بار اعلام آمادگی کرده که در صورت آمادگی شهرداری بوکان آماده کمک به ساخت و احداث سینما در این شهر است.

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان، سینما وحدت بوکان با زیربنای ۱۰۶٨ متر مربع و ۶٨۰ صندلی، بیش از 18سال است که به یک متروکه تبدیل شده است.  بازسازی این سینما از مطالبات اصلی و دیرین جامعه فرهنگی این شهرستان است که در هشت ماه گذشته سازمان سینمایی در پاسخ به پیگیریهای حاج انور جبیب زاده نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی برای کمک به ساخت سینما در بوکان اعلام آمادگی کرده است.

«رمضانعلی حیدری خلیلی» معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان سینمایی در پاسخ به نامه  بهمن ماه «حاج انور حبیب زاده» نماینده بوکان برای احداث سینما بوکان اعلام کرد: در صورت آمادگی شهرداری بوکان و یا وجود سرمایه گذار بخش خصوصی،علاوه بر صدور مجوز، نسبت به ارایه نقشه تیپ و پرداخت کمک هزینه تامین تجهیزات صدا و نمایش به ازای هر سال 1600 میلیون ریال مساعدت خواهد کرد.»

  این دومین بار است که سازمان سینمایی در پاسخ به پیگیریهای نماینده بوکان برای احداث سینما در بوکان اعلام آمادگی می کند.حیدری تیرماه نیز اعلام کرد که «سازمان سینمایی پس از اجرای طرح بازسازی سینما و همزمان با بهره برداری به ازای هر سال حداکثر 160 میلیون تومان کمک هزینه پرداخت خواهد.»

شهریورماه سه سال قبل نیز شورای شهر بوکان بازسازی سینمای بوکان را مصوب کرد اما تا به امروز مصوب شورای شهر روی زمین مانده و اعلام آمادگی سینمای شهر بی پاسخ مانده است./