پیشنهاد مجله فارن پالسی:نیروی صلحبان باید جای آمریکا را در سوریه بگیرد

سرویس جهان- مجله فارن پالسی این فوکس می نویسد آمریکا قادر به حمایت از کردهای سوریه نیست بنابراین بهتر است نیروهای صلحبان بین المللی در شمال سوریه مستقر شوند.

سرویس جهان- مجله فارن پالسی این فوکس می نویسد آمریکا قادر به حمایت از کردهای سوریه نیست بنابراین بهتر است نیروهای صلحبان بین المللی در شمال سوریه مستقر شوند.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، حتی خود آمریکاییها و دولتمردان کنونی این کشور اذعان می کنند که خروج نیروهای آمریکا از مناطق تحت کنترل کردهای سوریه چراغ سبزی به ترکیه برای حمله به کردها بود.

اکنون ترکیه دو منطقه گری سپی و سریکانی را از کنترل کردهای سوریه خارج کرده است. مقامات کرد سوریه ادعا کرده اند ترکیه وشورشیان تحت حمایت این کشور در سوریه قصد دارند به گسترش مناطق تحت کنترل خود اقدام کنند. حمله ترکیه باعث آواره شدن هزاران تن شده است.

مجله فارن پالسی این فوکوس، نه تنها آمریکا را به خیانت به کردهای سوریه متهم کرده بلکه هشدار داده است آمریکا با وجود حفظ تعدادی از نیروهای در سوریه قادر به حفظ جان کردها در برابر نیروهای ترکیه نیست.

این مجله با اشاره به این که هنوز هم برای دفاع از کردها دیر نیست، افزود: بهتر است حفاظت از جان کردها به نیروهای صلحبان بین الملل واگذار شود زیرا آمریکا نشان داد نمی تواند از جان کردها محافظت کند.

این مجله همچنین پیشنهاد کرده است برای جلوگیری از ادامه حملات هوایی ترکیه منطقه پرواز ممنوع ایجاد شود. همچنین به کردها اجازه داده شود در اجلاس مذاکرات صلح سوریه در ژنو مشارکت کنند