پلمپ دو واحد غذاخوری در بوکان

سرویس موکریان_فرمانده نیروی انتظامی بوکان از پلمپ دو واحد غذاخوری در اولین روز رمضان خبر داد.

سرویس موکریان_فرمانده نیروی انتظامی بوکان از پلمپ دو واحد غذاخوری  در اولین روز رمضان خبر داد.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

 فرمانده انتظامی بوکان در گفت و گو با زریان موکریان گفت: در اجرای ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، دو واحد غذاخوری به دلیل عدم رعایت ضوابط انتظامی و فعالیت در روزهای ماه مبارک رمضان پلمپ گردید.
سرهنگ سلمان حیدری  افزود : توجه عموم شهروندان محترم  به ویژه صاحبان و متصدیان واحدهای صنفی و اماکن عمومی در جهت حفظ حرمت ماه مبارک رمضان ضروری است و فعالیت واحدهای صنفی نظیر غذاخوری  باید با اخذ مجوز و رعایت کامل مقررات اصناف مربوط به ماه رمضان صورت پذیرد.