واژگونی مرگبار کامیون تریلی در محور بوکان _ مهاباد +ویدیو

سرویس فیلم؛ ساعت ۷:۵۷ صبح روز یک شنبه (24 فروردین ماه) یکدستگاه کامیون تریلی در پیچ روستای اوطمیش در محور بوکان _ مهاباد واژگون شد و به دره سقوط کرد. متاسفانه دو نفر از سرنشینان آن در زیر کامیون در دم جان خود را از دست دادند.