چرا تبدیل خانه ماموستا حقیقی به موزه مفاخر بوکان طولانی شد؟

سرویس موکریان- شهردار بوکان مقاوم سازی خانه ماموستاعباس حقیقی و وضعیت مالی شهرداری را علت طولانی شدن پروژه تبدیل این خانه به موزه مفاخر بوکان اعلام کرد.

سرویس موکریان- شهردار بوکان مقاوم سازی خانه ماموستاعباس حقیقی و وضعیت مالی شهرداری را علت طولانی شدن پروژه تبدیل این خانه به موزه مفاخر بوکان اعلام کرد.

 

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان، بابک رستم پور شهردار بوکان در گفت وگو با خبرنگار زریان موکریان گفت: ساخت موزه مفاخر بوکان در منزل ماموستا عباس حقیقی به صورت امانی از آبان ماه سال گذشته شروع شد. شهرداری بوکان مسئولیت تامین مواد و مصالح مورد نیاز پروژه و مدیریت آن را برعهده دارد و مهدی عباس زاده و مهندس خوش ذوق بر اجرای پروژه نظارت دارد.

وی افزود: این پروژه را زمانی آغاز کردیم که فصل کاری نبود و به علت سرما و بارندگی کار با وقفه روبه رو می شد و زمان زیادی صرف مقاوم سازی ساختمان شده است.سقف برداشته شده است، دیوارها و زیرزمین مقاوم سازی شده و در تمامی دیوارها فونداسیون، شناژ قائمی و افقی اجرا شده است.

رستم پور تصریح کرد: همزمان که مقاوم سازی خانه استاد حقیقی زمان بر است، تامین اعتبار مالی پروژه با توجه به وضعیت مالی شهرداری و اولویتهای عمرانی نیز مطرح است مزید بر علت شد تا پروژه ساخت خانه مفاخر بوکان طول بکشد.

وی در خصوص آخرین وضعیت پروژه نیز گفت: هم اکنون در مرحله مقاوم سازی سقف قرار داریم وبه هدف حفظ معماری سنتی خانه، برای خرید الوار و حصیر از شمال اقدام کرده ایم.

پروژه تدیل خانه ماموستا عباس حقیقی به موزه مفاخر بوکان، در سال 92 مطرح شد و دو سال بعد این خانه به تملک شهرداری بوکان درآمد.

منزل تاریخی  ماموستا عباس حقیقی با ۱۹۶متر مربع مساحت و ٨۵ مترمربع زیربنا، طی توافقی با وارثان آن مرحوم به شهرداری بوکان واگذار شده است.