تعداد کُردهای ساکن در انگلیس و بی عدالتی حزب کارگر نسبت به آنها

سرویس جهان- فعال سیاسی وابسته به حزب کارگر انگلیس اعلام کرد که در حال حاضر 250000 شهروند کرد در انگلیس زندگی می کنند و این حزب مانند حزب محافظه کار باید نماینده کرد به پارلمان انگلیس بفرستد.

سرویس جهان- فعال سیاسی وابسته به حزب کارگر انگلیس اعلام کرد که در حال حاضر 250000 شهروند کرد در انگلیس زندگی می کنند و این حزب مانند حزب محافظه کار باید نماینده کرد به پارلمان انگلیس بفرستد.

​​​​​​​به گزارش زران موکریان، مصطفی توپکایا، فعال سیاسی کرد وابسته به حزب کارگر انگلیس در یادداشتی که در مجله سیاسی-اجتماعی نیوستیتمن منتشر شده، از حزبش خواسته است مانند حزب محافظه کار انگلیس نماینده کرد به پارلمان انگلیس بفرستد.

وی در این یادداشت نوشت: هم اکنون 250000 شهروند کرد که بیشتر آنها از اتباع ترکیه هستند در انگلیس زندگی می کنند. کردها از سوی حزب کارگر نادیده گرفته شده و این حزب نماینده ای از میان کردها به پارلمان انگلیس نفرستاده است. حزب کارگر باید برای پایان دادن به این بی عدالتی از میان کردها که خدمات زیادی به جامعه انگلیس کرده اند نماینده ای برگزیند.

این فعال سیاسی با اشاره به این که حزب محافظه کار انگلیس از میان کردها نماینده ای را به پارلمان انگلیس فرستاده، از حزبش خواست به خواسته های جامعه کردهای مقیم انگلیس که حمایت زیادی از حزب کارگر کرده اند احترام بگذارد و نماینده ای از میان کردهای مقیم انگلیس را در انتخابات پارلمانی آینده انگلیس راهی پارلمان کند.