چرا کردها به اعتراضات عراق نمی پیوندند؟

سرویس جهان- برخی معتقدند کردها به دلیل ترس از تاثیر منفی اعتراضات بر موجودیت نیمه مستقل اقلیم کردستان حاضر به شرکت در اعتراضات سراسری عراق نیستند اما برخی دیگر می گویند وضعیت در اقلیم کردستان نسبت به دیگر مناطق عراق کمی بهتر است و فعلا نیاز به اعتراضات گسترده علیه اقلیم کردستان آن هم در این موقعیت نیست.

سرویس جهان- برخی معتقدند کردها به دلیل ترس از تاثیر منفی اعتراضات بر موجودیت نیمه مستقل اقلیم کردستان حاضر به شرکت در اعتراضات سراسری عراق نیستند اما برخی دیگر می گویند وضعیت در اقلیم کردستان نسبت به دیگر مناطق عراق کمی بهتر است و فعلا نیاز به اعتراضات گسترده علیه اقلیم کردستان آن هم در این موقعیت نیست.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، اعتراضات سراسری در عراق نسبت به وجود فساد و بیکاری که از اکتبر آغاز شد همچنان ادامه دارد و تظاهرکنندگان همچنان خواهان تغییر وضعیت و توجه به خواسته های ناراضیان از جمله مبارزه با فساد و ارائه بهتر خدمات هستند. اما نکته قابل توجه در مورد این اعتراضات این است که در اقلیم کردستان خودمختار در شمال عراق صدایی بلند نشد. با این حال مسئولان این منطقه نیمه خودمختار نگران تاثیر اعتراضات بر موجودی اقلیم کردستان هستند زیرا یکی از خواسته ها اصلاح قانون اساسی عراق است که می تواند موجودیت اقلیم کردستان را به عنوان یک منطقه خودمختار مورد تهدید قرار دهد.

سایت الجزیره انگلیسی در گزارشی به بررسی علت عدم خیزش کردها همراه با دیگر شهروندان عراق پرداخته است.

این نشریه از برخی ها در اقلیم کردستان نقل کرده است که آنها نیز تمایل داشته اند همراه با ساکنان بغداد ، بصره و دیگر شهرهای معترض عراق تجمعات اعتراضی برگزار کنند اما مجبور شده اند قول و قرارهای خود را که در شبکه های اجتماعی با دوستان گذاشته بودند لغو کنند زیرابه گفته آنها، از طرف نیروهای امنیتی اقلیم کردستان به آنها تاکید شده بود که مجوزی در کار نیست و آنها هم بدون مجوز نمی توانند تجمع برگزار کنند.

این نشریه همچنین از نگرانی برخی کردها در مورد تاثیر منفی اعتراضات گسترده بر موقعیت نیمه خودمختار اقلیم کردستان نوشته است. مخالفان برگزاری تجمعات اعتراضی به دولت اقلیم کردستان در کنار سایر شهروندان عراقی معتقدند این مسئله ممکن است از کنترل خارج شود و در نهایت بساط خودمختاری اقلیم کردستان را برچیند.

عده ای نیز از بی فایده بودن اعتراضات در اقلیم کردستان سخنت گفته اند. آنها می گویند کردها از سال 2011 تا 2018 اعتراضاتی را علیه عملکرد حکومت اقلیم کردستان عراق برگزار کرده اند اما هر بار با کشته شدن چند تن از معترضان، خواسته های آنان همچنان بر زمین مانده است و این اعتراضات نتوانسته چیزی را تغییر دهد.

برخی از موافقان برگزاری اعتراضات به این نشریه گفته اند وضعیت اقتصادی در اقلیم کردستان کم و بیش مانند سایر نقاط عراق است و آنها نیز دوست دارند صدای اعتراض خود را بلند کنند اما از آن بیم دارند اعتراضات باعث ایجاد تغییرات سیاسی شود و این مسئله موجودیتی به نام اقلیم خودمختار کردستان را از بین ببرد.

شوان سید علی، از اعضای ارشد حزب سیاسی گوران در اقلیم کردستان درباره علت اصلی شرکت نکردن کردها در اعتراضات سراسری عراق گفته است علت این است که آنها با توجه به مطرح شدن اصلاح قانون اساسی و خطر کم شدن اختیارات اقلیم کردستان نمی خواهند سهمی در کاهش سطح خودمختاری اقلیم کردستان داشته باشند.

وی تاکید کرد مطرح شدن اصلاح قانون اساسی ابزاری در دست برخی گروه های سیاسی در بغداد است تا با استفاده از آن به اهداف سیاسی خود دست پیدا کنند.

اما این سیاستمدار کرد تاکید کرده است این مسئله نمی تواند دلیل منطقی برای بلند نشدن صدای اعتراض کردها باشد. حکومت اقلیم کردستان هم نباید از این مسئله استفاده کرده و نسبت به اجرای برنامه های اصلاحی و ارائه خدمات بهتر به شهروندان بی تفاوت باشد زیرا ادامه این وضع به نفع حکومت اقلیم کردستان خواهد بود.