دردسرهای رستورانی به اسم "هیتلر" در اقلیم کردستان

سرویس جهان- یک رستوران که با نام "هیتلر" در دهوک اقلیم کردستان عراق فعالیت می کرد از سوی نیروهای امنیتی بسته شد.

سرویس جهان- یک رستوران که با نام

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان به نقل از  ابنا ـ نیروهای آسایش اقلیم کردستان عراق یک رستوران که با نام "هیتلر" فعالیت می کرد را بستند.

آسایش پیشتر به مسئول این رستوران هشدار داده بود که نام و شعارهایی که در رستوران وجود دارد را تغییر دهد، اما صاحب رستوران اعتنایی نکرده بود.

نامگذاری رستوران به اسم هیتلر و بستن آن از سوی نیروهای آسایش بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشته است.

«ریبر محمد» مسئول رستوران گفت: اینکه رستوران خود را به نام هیتلر نامگذاری کرده ام به این معنا نیست که هیتلر را دوست دارم، بلکه هدفم این بود که رستورانم بین مردم مشهور گردد.

وی افزود: مشتری ها به اسم رستوران اهمیت نمی دهند بلکه محتوای غذاهای ارائه شده برای آنان است؛ و اینکه می گویند هیتلر دیکتاتور بود و فرد منفوری در اروپاست، به فعالیت های من ضرری نمی زند.