شبکه بهداشت بوکان نمی خواهد صدای مظلومیت شهید رشید شیخ آقایی  شنیده شود؟

سرویس موکریان_ در حالی که « شهید رشید شیخ آقایی » تنها شهید مدافع سلامت استان آذربایجان غربی است، شبکه بهداشت بوکان مانع تهیه گزارش صداو سیما از مظلومیت و ایثار این شهید شد.

سرویس موکریان_ در حالی که « شهید رشید شیخ آقایی » تنها شهید مدافع سلامت استان آذربایجان غربی است، شبکه بهداشت بوکان مانع تهیه گزارش صداو سیما از مظلومیت و ایثار این شهید شد.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، صدای بوکان نوشت:  اخیراً اکیپی از سازمان صداوسیما برای تهیه گزارشی از شهید رشید شیخ آقایی، اولین شهید مدافع سلامت آذربایجان غربی در قالب یک برنامه تلویزیونی به بوکان سفر کرده و روز سه شنبه هفته جاری در حالی که در خانه بهداشت روستای ناچیت مشغول ضبط برنامه بودند، با ممانعت یکی از کارمندان شبکه بهداشت بوکان مواجه شده و تهیه این گزارش منتفی می شود.

گفته می شود این کارمند شبکه بهداشت که با رفتار نامناسب باعث لغو این برنامه تلویزیونی شده از نیروهای بکارگیری شده در قالب استخدامی های بی ضابطه فرماندار و نماینده سابق بوکان می باشد و بر قانون و مقررات مربوطه اشراف نداشته است./صدای بوکان

به نظر نمی رسد که یک نیروی شرکتی بتواند مانع از کار یک تیم صداوسیما شود مگر  آنکه دستور از مدیران شبکه آمده باشد و چرا مدیریت شبکه بهداشت و درمان نمی خواهد صدای مظلومیت این شهید سلامت رسانه ای شود؟