گم شدن160 میلیون تومان، کمک استاندار آذربایجان غربی به سردار بوکان +فیلم

سرویس فیلم_ فرهاد بازگلی مدیرعامل سردار بوکان گفت: از کمک 200 میلیون تومانی استاندار آذربایجان غربی به تیم سردار بوکان، 160 میلیون تومان گم شده است.