در واکنش به زریان موکریان

آخرین وضعیت ساخت خانه مفاخر بوکان تشریح شد

سرویس موکریان_ شهرداری بوکان در واکنش به انتقادات طراحان موزه مفاخر بوکان، آخرین وضعیت ساخت این موزه را در قالب یک جوابیه تشریح کرد.

سرویس موکریان_ شهرداری بوکان در واکنش به انتقادات طراحان موزه مفاخر بوکان، آخرین وضعیت ساخت این موزه را در قالب یک جوابیه تشریح کرد.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، متن این جوابیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

برابر اظهارات مندرج در مطلب سایت خبری تحلیلی زریان در مورد اقدامات صورت گرفته در موزه مفاخر(منزل مسکونی استاد حقیقی) در سال گذشته طرح توجیهی از سوی کارشناسان معماری(خانم رحیمی و آقای اسکی بغدادی)تهیه و تحویل شهرداری بوکان گردید.لذا جهت شروع پروسه ایجاد موزه مذکور نیازمند اخد استعلامات از اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی بودیم که با ارسال طرح استارت سایر اقدامات مقاضی مشخص گردید.

 با هماهنگی صورت گرفته با اداره کل روند ادامه اقدامات پیش رو در قالب تهیه طرح محتوایی و انجام پروسه استحکام بنا توسط شرکتهای دارای (گرید مرمت بافتهای تاریخی) تعیین شد و طرح توجیهی ارسالی خانم رحیمی و آقای اسکی بغدادی نیز نیازمند بازنگری مجدد گردید.

با هماهنگی به عمل آمده با اداره کل میراث فرهنگی پروسه استحکام بنا پروژه که از پیش شرطهای اخذ مجوزات احداث موزه های مفاخر می باشد با همکاری و نظارت مهندس عباس زاده که دارای شرکت رتبه دار مرتبط با موضوع مرمت بافتهای تاریخی می باشند آغاز شد.

در سال گذشته روند اجرای استحکام بنا با اجرای فونداسیون زیر دیوارها،اجرای شناژهای قائم و عمودی،بادبندگذاری و....اجرایی شد که در ادامه سقف موزه جهت انجام پروسه نهایی استحکام بنا برداشته شد.

لذا با توجه به حجم اقدامات و موضوع تامین اعتبار ادامه این روند نیازمند انجام استعلام گردید .

واگذاری نظارت اجرای استحکام بنا به یک شرکت دارای گرید (مرمت بافتهای تاریخی )در دستور کار قرار گرفت و پروسه اداری آن در این مدت نهایی شد.

در این بازه زمانی ضمن تعین برنده نظارت استحکام بنا و تایید نقشه اجرایی در اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی مصالح جهت اجرای استحکام بنا تهیه و در هفته گذشته استارت نهایی اجرای سقف زده شده است.

شایان ذکر است که در پروژه موزه مفاخر از مهندس عابد به عنوان معمار برتر سال جهت مشاوره و ارائه طرح دعوت بعمل آمد که ایشان طرح مد نظر را از منظر معماری خویش به شهرداری بوکان تحویل داده اند و طرح توجیهی خانم رحیمی و آقای اسکی بغدادی برابر نظر اداره کل نیازمند بازنگری می باشد که روند تایید منوط به تغیرات پیشنهادی آن اداره کل می باشد.

 این جوابیه در واکنش به گزارشی منتشر شد که زریان با عنوان « انتقاد شدید طراحان موزه مفاخر بوکان از تخریب خانه استاد عباس حقیقی» نوشته شده است. (لینک 1/کلیک کنید)