پزشک بوکانی 40 فرزند یتیم را تحت حمایت خود قرار داد

سرویس موکریان_رئیس کمیته امداد (ره) شهرستان بوکان گفت: پــزشک ونـخـبه بـوکانی حمایت از 40 فـرزند ایتام را بر عهـده گرفت.

سرویس موکریان_رئیس کمیته امداد (ره) شهرستان بوکان گفت: پــزشک ونـخـبه بـوکانی حمایت از 40 فـرزند ایتام را بر عهـده گرفت.

​​​​​​​«سعدی خزمه» روز پنج شنبه (7 اسفندماه) در گفت و گو با خبرنگار زریان موکریان گفت: دکترمحمــود مهــربخش  فوق تخصص رادیولوژی وسونوگرافی ونخبه بوکانی حامی  40 فـرزند یتیم شد و ماهیانه مبلغ 80 میلیون ریال مسـتقیما به حساب این یتیمها واریز می کند.

خـزمه در ادامه افزود: وی استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مالک کلینیک رادیولوژی  وسنوگرافی ماد درکرمانشاه است که در بسیاری از مناسبتها از نیازمندان وفرزندان ایتام ومحسنین بــوکان در سالهای گذشته  حمایت کرده است.

 وی در پایان ضمن درخواست از خیرین وهمشهـریان  چه ساکن  بوکان یا خراج ازبـوکان هستند، علل الخصوص پزشکان وافرادی که تمکن مالی دارند با توجه به وجود 850 فرزند یتیم و محسنین ، می توانند با ثبت نام بعنوان حامی ، مسـتقـیـما کمکهای نقدی  را به حساب فرزند معنوی خود(فرزند یتیم یا محسنین) واریز نمایند.

شیوه ثبت نام وتماس :

  044 462 45354