کمبود شدید پرستار در پیرانشهر، سردشت و مهاباد

 سرویس موکریان، عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری از کمبود شدید پرستار در شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و مهاباد خبر داد و گفت: با توجه به کمبود پرستار در مراکز درمانی انتظار می رود که 18 هزار پرستار طی دو مرحله جذب گردد.

 سرویس موکریان، عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری از کمبود شدید پرستار در شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و مهاباد خبر داد و گفت: با توجه به کمبود پرستار در مراکز درمانی انتظار می رود که 18 هزار پرستار طی دو مرحله جذب گردد.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، دکتر حیدر علی عابدی با بیان این که برای دانشکده های پرستاری حیاتی ترین محیط آموزشی، بیمارستان و تختهای بیمارستانی است، گفت: در حال حاضر مهاباد دارای یک  بیمارستان 300 تختخوابی است که 70 درصد ضریب اشغال تخت را برای کارآموزی پرستاران ایجاد کرده، البته به دنبال ساخت یک بیمارستان 300 تختوابی دیگر و یک بیمارستان 100 تختوابی تامین اجتماعی هستند که در آینده محیط بالینی خوبی را فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به این که دانشکده پرستاری مهاباد از شرایط مناسب آموزشی برخوردار است و امیدواریم محیط خوبی برای رشد پرستاران باشد، اظهار داشت: وضعیت پرستاری در حال حاضر در مهاباد  مناسب نبوده و تقریبا میانگین پرستار به تخت 1.2 است. طی بازدیدی که از بیمارستان های مهاباد، سردشت و پیرانشهر داشتیم، کمبود شدید نیروی پرستار نسبت به تخت مشاهده می شد که این امر باعث افزایش فشار کار روی پرستاران شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: پرداخت جداگانه اضافه کار از کارانه و عدم اجرای طرح قاصدک در بیمارستان مهاباد نقطه مثبتی بود که رضایتمندی پرستاران را به همراه داشته است و امیدواریم بقیه استان ها نیز به این شیوه عمل کرده که باعث ایجاد مشکل بیشتر برای پرستاران نشوند.

وی در پایان با اشاره به این که وزیر بهداشت قول جذب 18 هزار پرستار طی دو مرحله را به جامعه پرستاری داده بود، افزود: طی گفته های وزیر بهداشت بنا بود که 9 هزار پرستار درنیمه اول سال  و 9 هزار پرستار در نیمه دوم سال جذب گردد. با توجه به کمبود پرستار در مراکز درمانی انتظار می رود که آماری که از جذب پرستار اعلام شده، تنها به پرستاری اختصاص پیدا کند و شامل سایر گروه ها نشود.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از مراکز درمانی شهرستانهای مهاباد، پیرانشهر و سردشت بازدید کردند.