انجام وظایف ماموران راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان بوکانی +فیلم

سرویس ویدیو_غروب روز جمعه ششم فروردین ماه، امیرآباد با گره ترافیکی شدیدی روبه رو شد و در غیاب ماموران راهنمایی و رانندگی مردم با پیاده شدن از خودروهایشان یکدیگر را راهنمایی کردند.