روایت تصویری از سفر هیئتی بلند پایه از وزارت بهداشت و درمان به بوکان

سرویس عکس_ 12 ساعت بعد از انتقادات شدید نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی از وضعیت زیرساختهای درمانی و بهداشتی بوکان در دیدار با وزیر بهداشت و درمان، هیئتی بلندپایه متشکل از مهندس ساکی مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت، مهندس نفیسه راد جهانبانی معاون فنی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، مهندس یوسف زاده کارشناس مدیریت توسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت با همراهی هیأتی‌ از دانشگاه علوم پزشکی استان به بوکان سفر کردند.

 سرویس عکس_ 12 ساعت بعد از انتقادات شدید نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی از وضعیت زیرساختهای درمانی و بهداشتی بوکان در دیدار با وزیر بهداشت و درمان،  هیئتی بلندپایه متشکل از مهندس ساکی مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت، مهندس نفیسه راد جهانبانی معاون فنی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، مهندس یوسف زاده کارشناس مدیریت توسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت با همراهی هیأتی‌ از دانشگاه علوم پزشکی استان به بوکان سفر کردند.