روایت تصویری از سفر رئیس فدارسیون دوومیدانی کشور به بوکان

سرویس عکس_امروز دوشنبه 15 دیماه، صیامی رئیس فدراسیون دوومیدانی کشور به همراه یک هیئت به بوکان سفر کرد و ضمن بازدید از مکان های ورزشی در یک نشست صمیمی ، با مسؤلین شهرستانی و اعضای هیئت دوومیدانی و قهرمانی کشوری این رشته ورزشی دیدار کرد.

سرویس عکس_امروز دوشنبه 15 دیماه، صیامی رئیس فدراسیون دوومیدانی کشور به همراه یک هیئت به بوکان سفر کرد و ضمن بازدید از مکان های ورزشی در یک نشست صمیمی ، با مسؤلین شهرستانی و اعضای هیئت دوومیدانی و قهرمانی کشوری این رشته ورزشی دیدار کرد.