یک جامعه شناس: نخبگان اجرایی آتش بیار معرکه نزاع قومی در ارومیه هستند

سرویس آذربایجان غربی_ بعد از آنکه اصرار بر عدم استفاده از زبان فارس در شورای شهر ارومیه جنجال ساز شد، یک جامعه شناس نوشت: در یک دهه اخیر نخبگان اجرایی (مسئولان)آتش بیار معرکه نزاع قومی هستند چرا که نفع آنها از این کج فهمی است.

سرویس آذربایجان غربی_ بعد از آنکه اصرار بر عدم استفاده از زبان فارس در شورای شهر ارومیه جنجال ساز شد، یک جامعه شناس نوشت: در یک دهه اخیر نخبگان اجرایی (مسئولان)آتش بیار معرکه نزاع قومی هستند چرا که نفع آنها از این کج فهمی است.

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان، چند روز قبل، «حسین پناهی» عضو شورای شهر ارومیه به یکی از نامزدهای تصدی پست شهرداری این شهر به علت استفاده از زبان فارسی به جای زبان ترکی در جلسه رسمی شورا تذکر داد.

این تذکر وی واکنش خالد حاتمی عضو کورد زبان شورای شهر را به دنبال داشت.که در ویدیوی بالا آمده است.

«دکتر جعفر احمدی» جامعه شناس بوکانی و استاد دانشگاه در ارومیه در واکنش به این جنجال در اینستاگرام شخصی خود نوشت: تا زمانی که فهم و تصور درستی از فرهنگ و عناصر آن به ویژه زبان در بین نخبگان اجرایی (مسئولان) وجود نداشته باشد، نزاع قومی در ارومیه پایانی نخواهد داشت.

چرا نخبگان اجرایی؟ چون در یک دهه احیر آتش بیار معرکه نزاع قومی اینان بوده اند نه عامه مردم، التبه نفع آنها از این کج فهمی است.

پیامد این وضعیت، توسعه نیافتگی در همه عرصه هاست.

زبان زمانی ماندگار خواهد بود که با آن زبان بتوان اندیشه های بزرگ تولید کرد. اگر چنین باشد همه فرهنگهای دیگر هم خود تمایل به یادگیری آن زبان خواهند داشت، بدون اجبار و استفاده از قدرت سیاسی.

برای دومین بار است که اصرار بر عدم استفاده از زبان فارسی در شورای شهر ارومیه جنجال ساز شده است.

سال گذشته در مراسم روز خبرنگار نیز عدم تکلم شهردار ارومیه به زبان فارسی، اعتراض یکی از اعضای کورد شورای این شهر را به همراه داشت.

در ویدیو منتشر شده از این جنجال،  خالد حاتمی عضو کُرد شورای شهر ارومیه از شهردار این شهر می‌خواهد در جلسه رسمی برابر قانون به جای زبان محلی به زبان فارسی سخنرانی کند تا او که ترکی نمی‌داند نیز متوجه شود. اما محمد حضرت پور شهردار ارومیه در جواب او می‌گوید تسلط کافی برای انتقال مفهوم به زبان فارسی ندارد. او خطاب به عضو شورا می‌گوید: «اگر نمی‌توانی ترکی حرف بزنی، برو بیرون.» این مشاجره به خروج حاتمی از جلسه ختم می‌شود.

موج واکنش به این سخنان بسیار گسترده بود. کار به جایی رسید که حضرت‌پور متهم به گرایشات "تجزیه طلبانه" شد.

اما شهردار ارومیه که هم اکنون در زندان به سر می برد به روزنامه شهروند گفت: «باور بفرمایید که حرف من شوخی بود، اصلا از لحن من هم پیداست که جدی نمی‌گویم. »/