طبیعت گردی خانوادگی آفرود کاران در بوکان به روایت تصویر

سرویس موکریان- همایش خانوادگی طبیعت گردی آفرود کاران بوکانی با حضور 40 دستگاه خودروی دو یفرانسیل در در مسیر روستاهای حسین آباد، خراسانه، آجی کند، علم آباد، سردرآباد، طرغه و عزیز کند برگزار شد. بوکان قطب بوکان قطب اصلی آفرود استان است که دارای مقام سوم تیمی کشور است.

سرویس موکریان- همایش خانوادگی طبیعت گردی آفرود کاران بوکانی با حضور 40 دستگاه  خودروی دو یفرانسیل در در مسیر روستاهای حسین آباد، خراسانه، آجی کند، علم آباد، سردرآباد، طرغه و عزیز کند برگزار شد.
بوکان قطب بوکان قطب اصلی آفرود استان است که دارای مقام سوم تیمی  کشور است.