«ای مجلسیان»، سرقتی دیگر از موسیقی کوردی

سرویس ویدیو؛ «محمد رضا رستمیان»، «پاشاهنجی» و «میلاد عباسی» آهنگ  «ای مجلسیان» را بازخوانی کرده اند اما به خواستگاه اصلی این ملودی اشاره نکرده اند. پیش از این نیز این آهنگ توسط «ایرج بسطامی» با آهنگسازی «پرویز مشکاتیان» اجرا شده بود که این اساتید نیز به ریشه اصلی این ملودی که موسیقی کوردی است اشاره نکرده اند. ملودی این آهنگ کوردی است که پنجاه سال قبل توسط استاد علی مردان بر روی شعر "ئه م په رچه م وئه گریجه" از شاعر بنام کوردستانی صافی هیرانی ساخته شده است. رعایت حق کپی رایت یک اصل جهانی است که متاسفانه  سالهاست موسیقی کوردی قربانی عدم رعایت این اصل در کشورهای ایران و ترکیه شده است.