بازگشت نماینده بوکان به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

سرویس موکریان، کانال رسمی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی از بازگشت وی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد.

سرویس موکریان، کانال رسمی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی از بازگشت وی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، این کانال در خبری نوشت:  پس از عضويت دكتر محمدقسيم عثمانى در هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى، قانوناً بايد از كميسيون برنامه و بودجه منفك مي شد و به كميسيون شوراها و امور داخلى پيوست.

يكسال بعد از كميسيون شوراها و امور داخلى به كميسيون اصل نود قانون اساسي رفت كه عضويت در اين كميسيونها نقش وى را كم رنگ كرده بود اما بدليل تكميل بودن ظرفيت كميسيون برنامه و بودجه، وى نمى توانست به كميسيون تخصصى خود برگردد.

تا اينكه در انتخابات امسال هيأت رئيسه در خرداد ماه، عبدالرضا مصرى به عنوان عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى انتخاب شد و ايشان نيز اجباراً بايد از كميسيون برنامه و بودجه خارج مى شد كه با خروج ايشان در كميسيون برنامه و بودجه يك نفر ظرفيت ايجاد شد كه با رأى گيرى نمايندگان عضو كميسيون، دكتر محمدقسيم عثمانى به كميسيون اصلي خود بازگشت تا بتواند از توان علمى و تحربي خود در اين كميسيون استفاده نمايد و براي كشور و حوزه انتخابيه خود بيش از پيش مثمر ثمر باشد.