مجرم سلماسی به تهیه اقلام بهداشتی به جای زندان محکوم شد

سرویس آذربایجان غربی _ رای قاضی شعبه 103 دادگاه کیفری در شهرستان ماکو در خصوص تهیه اقلام بهداشتی به عنوان مجازات تکمیلی برای تهدید کننده بهداشت عمومی جامعه صادر شد.

سرویس آذربایجان غربی _ رای قاضی شعبه 103 دادگاه کیفری در شهرستان ماکو در خصوص تهیه اقلام بهداشتی به عنوان مجازات تکمیلی برای تهدید کننده بهداشت عمومی جامعه صادر شد.

 به گزارش زریان موکریان، متهم  که با هدایت فاضلاب حمام و آشپزخانه به مکان عمومی و رفت و آمد ، به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی به شش ماه حبس تعزیزی محکوم گردیده بود با رای قاضی پرونده ملزم به خرید اقلام و لوازم بهداشتی از قبیل ماسک ، دستکش ، لوازم شوینده ، دستمال پد الکلی و دیگر موارد مشابه به مبلغ 18 میلیون ریال با هماهنگی مسئولین شبکه بهداشت و درمان شد .

دکتر صمدی، مدیر شبکه بهداشت و درمان ماکو ضمن قدردانی از دستگاه قضایی و قاضی پرونده ، اظهار داشت : صدور رأی های این چنینی خود یک عامل باز دارنده جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و همچنین ارتقاء سطح فرهنگ محیط زیستی و بهداشت عمومی  متخلفان خواهد بود .