سدهای آذربایجان‌غربی ۱۲۴۸ میلیون مترمکعب آب دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان‌غربی گفت: ۶۴ درصد از حجم مخازن سدهای استان پر است که درصد پرشدگی مخازن سدها در مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان‌غربی گفت: ۶۴ درصد از حجم مخازن سدهای استان پر است که درصد پرشدگی مخازن سدها در مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد بود.

مجید رستگاری در گفت و گو با ایسنا افزود: حجم آب ورودی به سدهای استان از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۰ تیرماه، ۲۲۴۵ میلیون متر مکعب است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۴۶۸ میلیون مترمکعب بود.

وی ادامه داد: حجم فعلی آب در مخازن سدهای استان، تا ۱۰ تیرماه سال جاری، ۱۲۴۸ میلیون مترمکعب است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۶۹ میلیون مترمکعب بود.

رستگاری گفت: سد بوکان با ۵۳۷ میلیون مترمکعب پر آب‌ترین سد استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اظهار کرد: سد مهاباد ۱۲۷.۵ میلیون مترمکعب و شهرچای با ۱۵۷ میلیون مترمکعب آب بعد از سد بوکان دومین و سومین سد پر آب در حوضه دریاچه ارومیه هستند.

وی ادامه داد: سد کانی سیب نیز ۱۷۵ میلیون مترمکعب آب دارد.