دیدار جنجالی همسران سه شخصیت برجسته ترکیه

سرویس جهان - سلوی قلیچدار اوغلو، همسر کمال قلیچدار اوغلو، رئیس حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (CHP) – دیلک امام اوغلو، همسر اکرم امام اوغلو شهردار کلانشهر استانبول و باشاک دمیرتاش، همسر رئیس سابق دربند حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در اقدامی نمادین که رنگ و بوی سیاسی نیز می داد با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده اند.

سرویس جهان - سلوی قلیچدار اوغلو، همسر کمال قلیچدار اوغلو، رئیس حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (CHP) – دیلک امام اوغلو، همسر اکرم امام اوغلو شهردار کلانشهر استانبول و باشاک دمیرتاش، همسر رئیس سابق دربند حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در اقدامی نمادین که رنگ و بوی سیاسی نیز می داد با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده اند.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان؛ روزنامه آیدینلیک نوشت: سلوی قلیچدار اوغلو، همسر کمال قلیچدار اوغلو، رئیس حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (CHP) – دیلک امام اوغلو، همسر اکرم امام اوغلو شهردار کلانشهر استانبول و باشاک دمیرتاش، همسر رئیس سابق دربند حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در اقدامی نمادین که رنگ و بوی سیاسی نیز می داد با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده اند.

این دیدار که به میزبانی سلوی قلیچدار اوغلو در استانبول صورت گرفت؛ باشاک دمیرتاش را آیگون دمیرتاش، وکیل دادگستری و خواهر صلاح الدین دمیرتاش نیز همراهی می کرد.

این دیدار نمادین در حالی صورت می گیرد که صلاح الدین دمیرتاش، پیش از انتخابات 23 ژوئن استانبول حمایت کاملی را از اکرم امام اوغلو صورت داده و در سایه این حمایت ها بود که اکثریت کردهای هوادار دمیرتاش در استانبول به اکرم امام اوغلو رای داده و امام اوغلو نیز بعد از پیروزی با به زبان آوردن این موضوع از دمیرتاش تشکر کرده بود.