فرماندار: عقب ماندگیهای بوکان در حوزه تامین اجتماعی را پیگیری می کنم

سرویس موکریان_ فرماندار شهرستان بوکان گفت: عقب ماندگیهای بوکان در حوزه تامین اجتماعی را به صورت جدی پیگیری می کنم.

سرویس موکریان_ فرماندار شهرستان بوکان گفت: عقب ماندگیهای بوکان در حوزه تامین اجتماعی را به صورت جدی پیگیری می کنم.

 فرماندار: عقب ماندگیهای بوکان در حوزه تامین

به گزارش زریان موکریان، مهندس محمد امین زاده روز سه شنبه (1مهرماه) در دیدار با رئیس تامین اجتماعی شهرستان بوکان گفت:با توجه به جمعیت بوکان، اقتضا می‌کند که سطح درمانگاه تامین اجتماعی ارتقاء و برای احداث بیمارستان تامین اجتماعی اقدام شود.

وی در ادامه گفت: به طور جدی پیگیر عقب‌ماندگی‌های بوکان در حوزه خواهیم بود.

حسینی خواه رئیس سازمان تامین اجتماعی بوکان نیز در این دیدار به ارائه پاره‌ای از مهمترین نیازها و درخواست‌های حوزه تامین اجتماعی از جمله لزوم احداث بیمارستان تامین اجتماعی بوکان، ارتقای درمانگاه تامین اجتماعی بوکان به پاراکلینیک، افزایش پرسنل اداره تامین اجتماعی بوکان پرداخت.

یک ماه قبل نیز حاج انور حبیب زاده نماینده مردم بوکان در دیدار با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور، موضوع احداث بیمارستان تامین اجتماعی در بوکان را مطرح کرد.

در پاسخ به درخواست نماینده بوکان،  مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور به  دکتر منوچهری معاون درمان خود به شرح زیر داد: « بر اساس سطح بندی مراکز و خدمات درمانی، نیازمندی و ظرفیت موجود، نیاز احصاء و جهت اقدام به اینجانب اعلام نتیجه نمایید.»

۸۱۰۰۰ نفر از جمعیت بوکان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند که شامل ۷۵۰۰۰ نفر بیمه شده اصلی و تبعی، ۵۰۰۰ نفر مستمری بگیر و تبعی و ۱۰۰۰ نفر بیمه بیکاری بگیر و تبعی آن‌ها می‌باشد.

در بیمارستانهای تامین اجتماعی کلیه خدمات درمانی برای بیمه شدگان آن رایگان است.