به جان هم انداختن دو قلاده سگ در یکی از روستاهای بوکان

این ویدیو در یکی از روستاهای بوکان گرفته شده است. فیلمبرداری کودکان از این صحنه خشن و اصرار یکی از حاضران بر جدا نکردن سگها از هم، این ویدیو را بیش از بیش دردناک کرده است.