هشدار آمریکا درباره وخیم شدن وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان

سرویس جهان- گزارش وزارت دفاع آمریکا نشان می دهد که مقامات اقلیم کردستان عراق نسبت به سقوط اقتصادی این منطقه در پی کاهش شدید قیمت نفت و شیوع کرونا ابراز نگرانی کرده اند.

سرویس جهان- گزارش وزارت دفاع آمریکا نشان می دهد که مقامات اقلیم کردستان عراق نسبت به سقوط اقتصادی این منطقه در پی کاهش شدید قیمت نفت و شیوع کرونا ابراز نگرانی کرده اند.

به گزارش زریان موکریان، در بخشی از گزارش چهار ماهه گذشته وزارت دفاع آمریکا درباره وضعیت در عراق و سوریه که به تازگی منتشر شده، به وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان نیز پرداخته شده است.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه آمریکا گزارش داده است که مقامات اقلیم کردستان نگران هستند در پی کاهش شدید قیمت نفت و ایجاد دحدودیت ها در پی شیوع بیماری کرونا، اقتصاد اقلیم کردستان به سمت سقوط پیش رود.

در گزارش پنتاگون نیز اشاره شده که اقلیم کردستان عراق قبل از کاهش قیمت نفت و شیوع کرونا، ماهانه بین 300 تا 350 میلیون دلار از فروش نفت خام درآمد داشته است اما در ماههای اخیر و در پی کاهش قیمت نفت، هر بشکه نفت اقلیم کردستان به قیمت 30 دلار فروخته شده و مجموع درآمد ماهانه اقلیم کردستان از فروش نفت به 63 میلیون دلار کاهش یافته است.

مقامات اقلیم کردستان عراق به وزارت خارجه آمریکا گفته اند که مجموع حقوق پرداختی به کارکنان این منطقه در ماه حدود 750 میلیون دلار بوده که دولت عراق ماهانه نزدیک به 384 میلیون دلار آن را به اربیل پرداخت کرده است و به این ترتیب، اقلیم کردستان برای پرداخت دستمزد کارکنان، به شدت به بودجه ارسالی بغداد متکی بوده است.

مقامات دولت اقلیم کردستان هشدار داده اند که دولت اقلیم کردستان دچار کسری بودجه شدید شده و از ماه آوریل به بعد ماهانه 300 میلیون دلار کسری بودجه داشته است. مقامات در اربیل گفته اند از جمله راه های جبران آن، کاهش حقوق کارمندان دولت اقلیم کردستان و تجدیدنظر در قراردادهای نفتی با شرکت های بین المللی است. راه دیگر جبران کسری بودجه اقلیم کردستان قرض گرفتن از ترکیه و روسیه عنوان شده است.