ورزشکار بوکانی به عضویت تیم ملی فوتبال رومیز درآمد

سرویس موکریان- ورزشکار بوکان با درخشش در مسابقات انتخابی تیم ملی فوتبال رومیز به تیم ملی راه یافت.

سرویس موکریان- ورزشکار بوکان با درخشش در مسابقات انتخابی تیم ملی فوتبال رومیز به تیم ملی راه یافت.

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان، مسابقات انتخابی تیم ملی فوتبال رومیز به مدت  2 روز در منطقه ساحلی عسکرآباد کیاشهر آستانه اشرفیه برگزار شد.

 محسن حاجی محمدی از بوکان به همراه 29 ورزشکار برتر رنکینگ فوتبال رومیز ایران، بصورت دوره ای باهم رقابت کردند و در نهایت توانست به تیم ملی راه پیدا کرد.

محسن حاجی محمدی در چند سال اخیر به صورت مستمر مقام اول فوتبال رومیزی آذربایجان غربی را کسب کند.

وی به همراه تیم ملی فوتبال کشور روی میز تیرماه امسال عازم مسابقات جهانی فوتبال رومیز در کشور اسپانیا می شود.