تفاوت قیمت آرد دولتی با آرد آزاد؛ راز صف نان در بوکان

سرویس موکریان_ رييس شركت خدمات بازرگاني دولتي بوكان می گوید که کمبود آرد در بوکان وجود ندارد اما تفاوت قیمت آرد سهمیه ای با قمیت آرد در بازار آزاد درد سرساز شده است.

سرویس موکریان_ رييس شركت خدمات بازرگاني دولتي بوكان می گوید که کمبود آرد در بوکان وجود ندارد اما تفاوت قیمت آرد سهمیه ای با قمیت آرد در بازار آزاد درد سرساز شده است.

به گزارش خبرنگار زریان موکریان،  چند روزی است که کانالهای خبری بوکان پر شده از گلایه های شهروندان از وضعیت عرضه نان در بوکان. شهروندان در قالب پیام و فایل صوتی گلایه های خود را مطرح می کنند اما همگی آنها دارای یک محتواست.

درحالی که همگی از کیفیت بد نان گلایه دارند می گویند باید ساعتها در صف انتظار بکشند تا بتوانند نان بخرند و اگر صبح زود اقدام کنند شانسی برای خرید نان دارند چرا که بیشتر نانوایها بعد از پخت نان فروخته شده به سوپرمارکتها از ساعت یازده به بعد می گویند نان تمام شده و آردی برای پخت ندارند.   

«وریا شیرزاد» رييس اداره غله و خدمات بازرگاني دولتي بوكان در گفت وگو با خبرنگار زریان موکریان کمبود آرد در بوکان را قویا رد می کند و به خبرنگار زریان موکریان گفت: یک هزار و 869 تن سهم آرد شهرستان بوکان در یک ماه است و  روزانه نانوایی های سنتی چهار  کیسه آرد و نانوایی های صنعتی نیز هفت کیسه در روز سهمیه دارند.

وی در ادامه تاکید کرد: سهمیه آرد شهرستان کاهش پیدا نکرده بلکه در مردادماه  40 تن معادل یک هزار کیسه نیز افزایش داشته ایم.

شیرزاد ضمن آنکه از تفاوت قیمت آرد سهیمه ای با قیمت آرد در بازار آزاد خبر داد، گفت: هر کیسه آرد به قیمت 36 هزار تومان تحویل نانوایی ها داده می شود اما قیمت هر کیسه آرد در بازار از 150 هزار تومان بیشتر است و این تفاوت قیمت درد سر ساز شده است.

رييس اداره غله و خدمات بازرگاني دولتي بوكان در پایان ضمن تاکید بر  تشدید نظارتها گفت: در راستای تشدید نظارت تمدید پروانه کسب نانواییها مشروط به نصب دوربینهای مدار بسته شده است.