دوربین شهروند: کار نیمه تمام شهرداری بوکان شهروندان یک کوچه را به درد سر انداخته است

سرویس موکریان_شهروندی می گوید نیمه تمام ماندن بتن ریزی یک کوچه از سوی شهرداری بوکان، ساکنان این کوچه را به دردسر انداخته است.

سرویس موکریان_شهروندی می گوید نیمه تمام ماندن بتن ریزی یک کوچه از سوی شهرداری بوکان، ساکنان این کوچه را به دردسر  انداخته است.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

یکی از ساکنان کوچه نصر 10 در بوکان ضمن ارسال این تصاویر برای پایگاه خبری زریان موکریان نوشت: «شهرداری زحمت زیادی کشیده کوچه نصر ۱۰ واقع در خیابان فتح را با همکاری اهالی محل بتنی ریزی کرده است اما سنگ روی جدول ها را در خیابان سی متری مهندس رشیدی نگذاشته است و مردم برای رفت و آمد مشکل دارند.لطفا اطلاع رسانی شود.»