پس لرزه‌های نا کارآمدی مدیریت شهری مهاباد/دیاکو توتونچی

اگر ستاد بحران شهرستان مهاباد در واکنش به اطلاعیه هواشناسی و نرم بارندگی فصلی تشکیل جلسه می داد و اقدامات پیشگیرانه را لحاظ می کرد، قطعا شاهد قطع درختان و خسارت فروان به فضای سبز شهری به این میزان نبودیم.

اگر ستاد بحران شهرستان مهاباد در واکنش به اطلاعیه هواشناسی و نرم بارندگی فصلی تشکیل جلسه می داد و اقدامات پیشگیرانه را لحاظ می کرد، قطعا شاهد قطع درختان و خسارت فروان به فضای سبز شهری به این میزان نبودیم.

با فلش بکی به گذشته عدم نظارت کافی شوراهای دور پنجم مهاباد و قرارداد های به شرط چاقو با پیمانکاران فضای سبز شهری، متوجه خواهیم شد که وضعیت کنونی چگونه امروز دامن‌گیر فضای سبز شهری و درختان سطح شهر شده است .

البته ناگفته نماند بحران مدیریتی ستاد بحران شهرستان نیز سهم عمده این حال و روز کنونی  درختان سطح شهر است که در پی عدم واکنش به موقع سبب شکل گرفته است.

اگر ستاد بحران شهرستان در واکنش به اطلاعیه هواشناسی و نرم بارندگی فصلی تشکیل جلسه می داد و اقدامات پیشگیرانه را لحاظ می کرد، قطعا شاهد قطع درختان به این میزان نبودیم و دیگر مشکلات از قبیل آسیب شبکه برق رسانی و قطعی برق در بسیاری از محدوده ای سطح شهرستان و حومه  نیز رخ نمی داد.

لازم است دوست داران محیط زیست و سمن های زیست محیطی یک صدا مطالبه گر بهبود اوضاع باشند، تا بیشتر شاهد بی مهری در حق این باقی مانده فضای سبز شهری و درختان سطح شهرستان نباشیم .

طبق شنیده ها و گزارش های میدانی، نحوه اقدام در ایمن سازی و پاکسازی محل درختان آسیب دیده غیراصولی و غیرکارشناسانه بوده و موجب خسارت بیشتر به درختان نیز شده است .

هرس به موقع درختان در فصل هرس، سم پاشی به موقع، آبیاری منظم ، ترمیم و بازسازی آب خوری های پای درختان، کاشت درختان بومی سازگار با شرایط محیطی، ترمیم درختان آسیب دیده و شناسایی درختان بیمار و تشخیص نوع بیماری در محیط های با پوشش های متراکم از لازمه های حفاظتی درختان فضاهای سبز سطح شهری است.