تلاش کارگران در کارگاه تولید زغال سنتی در گرمای سوزان مهاباد

سرویس عکس_ ۶ نفر از اهالی روستای "قم قلعه" مهاباد با تحمل سختی و تلاش زیاد در گرمای ۴۰ درجه از طریق کار در کارگاه تولید زغال سنتی امرار معاش می‌کنند. عکس: جمیل آزادمنش

سرویس عکس_   ۶ نفر از اهالی روستای