اسکان اویغورهای چینی به هدف تغییر بافت قومیتی در مناطق کردنشین سوریه

به گزارش زریان موکریان، حکومت ترکیه و گروه های سوری تحت امرش با هدف تغییر بافت قومی مناطق تحت اشغال خود در شمال سوریه، 150 خانوادۀ اویغور را در شهر کردنشین سرکانی اسکان داده اند.

به نوشتۀ پیاما کورد، این خانواده ها که از اویغورهای چین هستند، از ادلب به سرکانی منتقل شده و در منازل تخلیه شدۀ کردها اسکان یافته اند.

پس از حملۀ نظامی ترکیه و شبه نظامیان سوری تحت امرش به سرکانی و گری سپی در سال 2019، صدها خانوادۀ کرد ناچار به ترک خانه های خود شدند و در نتیجۀ فشار گروه های شبه نظامی به خیل آوارگان کردستان سوریه پیوستند.

پیش از این اعلام شده بود که خانواده های اعضای عراقی داعش نیز در سرکانی ساکن شده اند. ترکیه متهم است به این که تلاش می کند بافت قومی مناطق تحت اشغال خود را در شمال سوریه تغییر دهد و ترک ها و عرب ها را در مناطق کردنشین ساکن کند.