روایت تصویری از دشت لک لک‌های مهاجر در روستاهای مرزی کردستان

سرویس عکس- هر سال در فصل بهار، روستا‌های مرزی شهرستان مریوان، میزبان لک لک‌های مهاجر هستند. «بیلو» یکی از این روستا‌ها است که هر ساله در فصل بهار به دلیل داشتن شرایط آب و هوای مناسب و گونه‌های مختلف گیاهی میزبان لک لک‌ها است. لک لک‌های مهاجر تا اواخر مرداد ماه در این مناطق حضور دارند.

سرویس عکس- هر سال در فصل بهار، روستا‌های مرزی شهرستان مریوان، میزبان لک لک‌های مهاجر هستند. «بیلو» یکی از این روستا‌ها است که هر ساله در فصل بهار به دلیل داشتن شرایط آب و هوای مناسب و گونه‌های مختلف گیاهی میزبان لک لک‌ها است. لک لک‌های مهاجر تا اواخر مرداد ماه در این مناطق حضور دارند.