رزمایش دفاع بیولوژیک در بوکان به روایت تصویر

سرویس عکس _ امروز چهارشنبه (6 فروردین ماه) رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک و عملیات گندزدایی «شهدای مدافع سلامت» در بوکان و سراسر استان آغاز شد. در این عملیات که ۹ روز طول می کشد شهر بوکان به ۹ بلوک تقسیم‌ شده و تمامی بلوکها گند زدایی و ضد عفونی می شود. این عملیات با بهره‌گیری از ۵۰ دستگاه سمپاش کوله‌پشتی، ١٠٠ دستگاه سمپاش ٤٠٠ و٦٠٠ ليتري پشت تراكتوري، ٢ دستگاه سمپاش توربولاينر، ۴ دستگاه خودرو آتش‌نشانی و سه تانکر آب‌رسان با مشارکت ۸۵ گروه جهادی درقالب گروه‌های سه تا پنج نفره و ۲۲۵ نفر از نیروهای بسیج، سپاه ونیروهای مردمی، همراهي ١٠نفر كارشناس كشاورزي بخش خصوصي و اداري تا ۱۵ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

سرویس عکس _ امروز چهارشنبه (6 فروردین ماه) رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک و عملیات گندزدایی «شهدای مدافع سلامت» در بوکان و سراسر استان آغاز شد. در این عملیات که ۹ روز طول می کشد شهر بوکان به ۹ بلوک تقسیم‌ شده  و تمامی بلوکها گند زدایی و ضد عفونی می شود. این عملیات با بهره‌گیری از ۵۰ دستگاه سمپاش کوله‌پشتی، ١٠٠ دستگاه سمپاش ٤٠٠ و٦٠٠ ليتري پشت تراكتوري، ٢ دستگاه سمپاش توربولاينر، ۴ دستگاه خودرو آتش‌نشانی و سه تانکر آب‌رسان با مشارکت ۸۵ گروه جهادی درقالب گروه‌های سه تا پنج نفره و ۲۲۵ نفر از نیروهای بسیج، سپاه ونیروهای مردمی، همراهي ١٠نفر كارشناس كشاورزي بخش خصوصي و اداري تا ۱۵ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.