بخشدار مرکزی بوکان منصوب شد

سرویس موکریان- با حکم استاندار آذربایجان غربی، بخشدار مرکزی بوکان منصوب شد.

سرویس موکریان- با حکم استاندار آذربایجان غربی، بخشدار مرکزی بوکان منصوب شد.

​​​​​​​ به گزارش خبرنگار زریان موکریان؛ بعد از هشت ماه بلاتکلیفی، با حکم استاندار آذربایجان غربی «حسن خضری» به عنوان بخشدار مرکزی بوکان معرفی شد.

خضری از کارمندان فرمانداری بوکان و کارشناس سیاسی این فرمانداری را در کارنامه فعالیت خود دارد.

هشت ماه قبل و به دنبال استعفا جمال خسروی از فرمانداری بوکان، «محمد یزدانپناه» نیز از بخشداری مرکزی بوکان استعفا کرد.

نزدیک به یک سال است که پست معاونت سیاسی فرمانداری بوکان نیز خالی مانده است و این فرمانداری با حفظ سمت معاونت عمرانی توسط لقمان خسروپور به صورت سرپرست مدیریت می شود.