روایت تصویری از سفر مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی به بوکان

روایت تصویری از سفر مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی به بوکان سرویس عکس_روز چهارشنبه «کیومرث ایراندوست» مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی به بوکان سفر کرد . در جریان این سفر و با حضور «حاج انور حبیب زاده» نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، «محمد امین زاده» فرماندار شهرستان بوکان و «سلیمان سواره» رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان، مجموعه ورزشی ساروقامیش کلنگ زنی شد، از زمین فوتبال سمینیه بازدید کردند، نخستین پیست "کارتینگ این شهرستان شروع به کار کرد و از ورزشگاه پنج هزار نفری بوکان بازدید کردند.

روایت تصویری از سفر مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی به بوکان 
سرویس عکس_روز چهارشنبه «کیومرث ایراندوست» مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی به بوکان سفر کرد . در جریان این سفر و با حضور «حاج انور حبیب زاده» نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، «محمد امین زاده» فرماندار شهرستان بوکان و «سلیمان سواره» رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان، مجموعه ورزشی ساروقامیش کلنگ زنی شد، از زمین فوتبال سمینیه بازدید کردند، نخستین پیست