دو مصوبه و یک تذکر کارگروه آرد و نان شهرستان بوکان در واکنش به یک تصویر

سرویس موکریان_کارگروه آرد و نان شهرستان بوکان با تصویب دو مصوبه و صدور یک تذکر به تصویر انتقال آرد دولتی با خودرو شخصی توسط یک نانوایی واکنش نشان داد.

 سرویس موکریان_کارگروه آرد و نان شهرستان بوکان با تصویب دو مصوبه و صدور یک تذکر به تصویر انتقال آرد دولتی با خودرو شخصی توسط یک نانوایی واکنش نشان داد.

«محمد صالح زندش» رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان بوکان در واکنش به انتشار تصویر جابه جایی آرد دولتی با خودرو شخصی به خبرنگار زریان موکریان گفت:  آرد مورد نظر توسط نانوایی فرهنگیان جنب شهرداری جابه جا شده که امروز به همراه بازرسین اداره به این نانوایی مراجعه کردیم  و سپس  کارگروه آرد و نان شهرستان بوکان در اداره صمت با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد و مدیر نانوایی مدکور جهت ارائه توضیحات به این جلسه احضار شد.

وی افزود: بر اساس پرس و جوهای صورت گرفته و اظهارات متصدی نانوایی معلوم شد که نانوایی مورد نظر به علت دیر رسیدن آرد سهمیه اش، از سه واحد نانوایی دیگر آرد امانت گرفته بود و در زمان دریافت سهیمیه ای آردش از کامیون درخواست کرده 8 لنگه بدهکاری را به نانوایی های  برساند که مسئول توزیع آرد از قبول درخواست خودداری کرده و در نهایت متصدی نانوایی فرهنگیان مجبور شده آرد را با خودرو شخصی خود حمل کند.

زندش در ادامه افزود: پیمانکار پخش آرد و نماینده کارخانه آرد ماه منیر نیز جهت پاسخگویی و ادای توضیحات در خصوص تاخیر در تحویل آرد در چند روزه اخیر به برخی از نانو اییها به جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان دعوت شد.

وی در خصوص توضیحات کارخانه آرد ماه منیر نیز گفت: قطعی برق هر روزه  به مدت 2.5 ساعت که در زمان آخر تولید کارخانه یعنی ساعت 2.5 الی 5  رخ داده است و تعلل برخی از نانوایی ها در خرید آرد سبب شده که لیست توزیع روزانه ناتمام بماند.

 رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان بوکان در ادامه به نتایج این جلسه پرداخت و گفت: مقرر گردید کارخانه ارد تا 31 هرماه نسبت به تحویل کل سهمیه  15 روزه اول و تا 15 روز هر ماه سهمیه نوبت دوم را تحویل دهد و نانوایان نیز در موعد مقرر نسبت به خرید  اقدام کنند و  تعلل از هیچ یک از طرفین قابل پذیرش نخواهد بود و به نانوایی که اقدام به حمل ارد کرده بود تذکر داده شد.

زندش در ادامه ضمن آنکه از تشدید اقدامات نطارتی بر نانواییها در شهرستان بوکان خبر داد، افزود: در چهار ماه گذشته 88 مورد تخلف در نانوایی ها به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

وی تاکید کرد: طبق تصمیم کارگروه آرد و نان بلاخص فرماندار محترم نانوایی های متخلف  در رابطه با تخلفات کم فروشی کمی وزن نان و چانه و فروش ارد یعنی عرضه خارج از شبکه  و عدم کیفیت  نان ؛ در مرتبه اول کسر سهمیه 15 روزه و  در مرتبه دوم کسر سهمیه  یک ماهه  و مراتب بعدی نیز طبق قوانین تعزیرات حکومتی  اقدام و برخورد خواهد شد

 زندش در پایان از شهروندان درخواست کرد که در صورت عدم رضایت، کم فروشی، فروش  آرد و تعطیلی غیر از تعطیلی در تابلو نانوایی مراتب را به تلفن 124  اداره صمت اطلاع دهند .