خودداری رییس ورزش و جوانان بوکان از تحویل گرفتن دائم چمن مصنوعی

سرویس موکریان_ رئیس ورزش و جوانان شهرستان بوکان برای دومین بار از تحویل گرفتن دائم یک چمن مصنوعی در این شهر خودداری کرد.

سرویس موکریان_ رئیس ورزش و جوانان شهرستان بوکان برای دومین بار از تحویل گرفتن دائم یک چمن مصنوعی در این شهر خودداری کرد.

​​​​​​​ به گزارش زریان موکریان، روابط عمومی ورزش و جوانان شهرستان بوکان نوشت که «سلیمان سواره» رئیس این اداره برگه تحویل دائم چمن مصنوعی اسلام آباد شهرداری بوکان را امضاء نکرده است.

 این روابط عمومی علت این تصمیم را برطرف نکردن نواقص این چمن مصنوعی از سوی پیمانکار است.

 بر اساس این گزارش در بازدیدی که دو روز قبل  مهندسین ناظر  اداره کل ورزش و جوانان آذربایجام غربی به همراه  سواره و مهندس غفاری از چمن مصنوعی مورد نظر انجام گرفت، مقرر شذ نواقص زیر رفع شود:

 ۱- سیستم روشنایی تعمیر و تجهییز شود. 2- گرانول مرغوب با توجه به تراکم تزریق شود.۳.تعمیرات مربوط به رخت کن ها انجام گردد.۴.اشکالات فنس کشی برطرف گردد.۵.نقشه و پلان اصلی جهت بررسی به اداره ارسال گردد.۶. شانه زنی

 چمن مصنوعی اسلام آباد شهریورماه سال گذشته با ۴۵۰ میلیون تومان اعتبار به بهره برداری رسید و تحویل موقت داده شد‌.

 این طرح دارای ۱۰۴۲ مترمربع چمن مصنوعی روباز و ۴۲ مترمربع ساختمان رختکن و سرویس های بهداشتی است./