در 10 روز گذشته رخ داد

کشف نزدیک به 19 کیلوگرم مواد مخدر در بوکان/ زمین گیر شدن دو باند مواد مخدر

سرویس موکریان- نیروی انتظامی شهرستان بوکان در ظرف 10 روز و در چهار عملیات جداگانه، 18 کیلوگرم و 750 گرم تریاک و هروئین را در این شهرستان کشف و ضبط کردند، هفت قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کردند و دوباند را نیز زمین گیر کردند.

سرویس موکریان- نیروی انتظامی شهرستان بوکان در ظرف 10 روز و در چهار عملیات جداگانه، 18 کیلوگرم و 750 گرم تریاک و هروئین را در این شهرستان کشف و ضبط کردند، هفت قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کردند و دوباند را نیز زمین گیر کردند.

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان در اولین عملیات که هفتم خرداد برمی گردد، نیروی انتظامی شهرستان بوکان موفق شد شش کیلوگرم تریاک در یک منزل مسکونی کشف و ضبط کند.

به گفته سرهنگ کارآگاه مجید محبعلی فرمانده انتظامی بوکان سوداگران مرگ و توزیع کنندگان مواد مخدر سعی داشتند این  محموله مواد مخدر را از شهرهای عمقی کشور واردحوزه استحفاظی شهرستان بوکان کنند و در این خصوص ۲ نفر دستگیر و یکدستگاه خودرو نیز توقیف شد.

یک هفته بعد از این عملیات و همزمان با تعطیلات عید  فطر در عملیات مشترک تیم های پلیس مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجانغربی و شهرستان بوکان از یکدستگاه خودروی سواری ۲۰۶ مقدار ۱۰ کیلو و ۷۵۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف و ضبط شد.

سرهنگ محبعلی توزیع کنندگان مواد مخدر سعی داشتند این مقدار مواد مخدر را در شهرهای عمقی کشور توزیع کنند و فرمانده انتظامی بوکان گفت در این خصوص یک نفر دستگیر و یکدستگاه خودرو نیز توقیف شد.

روز گذشته نیز، سرهنگ کارآگاه مجید محبعلی فرمانده انتظامی بوکان از کشف ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک خبر داد و افزود هوشیاری واقدام بموقع تیمهای عملیاتی فرماندهی انتظامی شهرستان بوکان دوباندتوزیع کننده موادمخدردرسطح شهرستان رازمین گیرکرد

   سرهنگ محبعلی گفت اعضای این دو باند که قصدتوزیع دوونیم کیلوگرم موادمخدرازنوع تریاک دربین مصرف کنندگان راداشتندطی دوعملیات غافلگیرانه تیمهای عملیاتی شناسایی ودراین ارتباط چهارنفردستگیر و ۲ دستگاه خودروی سواری نیز توقیف و مقدار ۲کیلو ۵۰۰گرم تریاک کشف و پرونده جهت سیرمراحل قانونی تحویل مراجع قضایی گردید./