همزمان با افزایش تورم ماهانه

رتبه اول کردستان در تورم نقطه به نقطه

سرویس کردستان_همزمان با افزایش ۰.۹ تورم ماهانه در کردستان، این استان در تورم نقطه به نقطه نیز رتبه اول کشوری را کسب کرد.

سرویس کردستان_همزمان با افزایش ۰.۹ تورم ماهانه در کردستان، این استان در تورم نقطه به نقطه نیز رتبه اول کشوری را کسب کرد.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: بر اساس نتایج طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در بهمن ماه، استان با تورم ماهانه ۵.۲درصد، در جایگاه بیست و یکم نسبت به سایر استانهای کشور قرار گرفته است.

بهرام نصراللهی‌زاده اظهار داشت: میانگین تورم ماهانه کشور در بهمن ماه نسبت به ماه قبل۰.۷ درصد افزایش یافته، اما تورم ماهانه کردستان در بهمن ماه نسبت به تورم ماهانه دی ماه ۰.۹ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: کردستان در دی ۱۳۹۹ با تورم ماهانه ۶.۱ درصد در جایگاه شانزدهم کشور قرار گرفته بود.

کردستان استان نخست در تورم نقطه به نقطه

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان افزود: درصد تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) استان از ۵۵.۸ درصد در دی ماه ۱۳۹۹ به ۵۸.۳درصد در بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرده است.

نصراللهی زاده افزود:  تورم نقطه به نقطه کشور در دی و بهمن ۱۳۹۹ به ترتیب ۴۶.۲ درصد و ۴۸.۲ درصد بوده است.

وی افزود: کردستان در دی ماه، همانند ماه قبل در جایگاه نخست استانهای کشور از لحاظ تورم نقطه به نقطه قرار گرفته است.

استان هفتم  کشور در تغییرات شاخص ۱۲ ماهه

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان اضافه کرد: تغییرات شاخص ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل در استان کردستان و کشور (اسفند ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۳۹۸) به ترتیب ۳۵.۷درصد و ۳۴.۲درصد بوده که کردستان در جایگاه هفتم استان های کشور قرار دارد ضمن اینکه کردستان در ماه گذشته در جایگاه دوازدهم قرار داشت.

نصراللهی زاده گفت:  این تغییرات شاخص در دی ماه ۱۳۹۹ در کردستان و کشور به ترتیب ۳۲.۵ درصد و ۳۲.۲ درصد بود.

 وی تاکید کرد: تغییرات شاخص دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، در استان و کشور افزایشی بوده به طوری که تورم ۱۲ ماهه در بهمن ماه ۱۳۹۹ نسبت به دی ماه ۱۳۹۹ در کردستان ۲.۳ درصد و در کشور ۲ درصد افزایش داشته است.

استان کردستان با ۲۹ هزار و ۱۳۷ کیلومتر مربع طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ با ۴۰۲ هزار و ۳۵۴ خانوار دارای یک میلیون و ۴۹۳ هزار و ۶۴۵ نفر بوده و از شمال به استان آذربایجان غربی و قسمتی از زنجان، از جنوب کرمانشاه و شرق به همدان و از غرب با کشور عراق همسایه است.

استان کردستان دارای ۱۰ شهرستان، ۲۹شهر، ۳۱بخش، ۸۶ دهستان و یک هزار و ۶۹۷ آبادی دارای سکنه و ۱۸۷ آبادی خالی از سکنه است./