دلیل چاق بودن و سبیل داشتن زنان قاجار

همه ما با دیدن زنان چاق و زشت قاجاری که سبیل های مردانه و ابروهای پرپشت داشتند متعجب شدیم و برایمان سوال پیش آمده که اصلا آیا این زنان قابل تحمل بودند؟

همه ما با دیدن زنان چاق و زشت قاجاری که سبیل های مردانه و ابروهای پرپشت داشتند متعجب شدیم و برایمان سوال پیش آمده که اصلا آیا این زنان قابل تحمل بودند؟

به گزارش زریان موکریان؛ حقیقت این است که ناصرالدین شاه علاقه زیادی به عکاسی داشت. او از همسرانش عکس می گرفت و برای تنوع تصاویر را تغییر می داد و با مداد مشکی، صورت زنان را از حالت عادی خارج کرده و برای آنها ابروهای پرپشت و یا سبیل می گذاشت و یا خال های بزرگ و گوشتی برای آنها می کشید.

ولی وقتی عکسهای آنها را با عکسهایی که دیگران از زنان گرفتند مقایسه کنید، متوجه این تفاوت می شوید. به عنوان انیس الدوله (تصویر بالا) به زیباترین زن قاجار معروف بود. هر چند که در آن زمان، چاقی یکی از ملاک های زیبایی و دلربایی به شمار می رفت

​​​​​​​ایرانیان در دوران قاجار ملاک زیبایی زن را به جای صورت به چاقی او می دانستند و همواره زنان از مقبولیت بیشتری در دربار شاهان قاجار برخوردار بودند.

همچنین نقل کرده اند که روزی یکی از اشراف زادگان اروپایی در این باب از ناصرالدین شاه سوال می کند و جویای علت می شود که چرا زنان چاق در دید او زیباتر هستند و شاه قاجار در پاسخ می گوید: “شما به هنگام مراجعه به قصابی گوشت می خواهید یا استخوان؟”