وقتی بزرگان موسیقی ایران  به استاد حسن زیرک و  قاله مه ره ادای احترام می کنند +ببینید

سرویس کوردانه _ محمد موسوی استاد مسلم نی بر سر مزار استاد حسن زیرک و استاد قاله مه ره حضور پیدا کرد و به این دو استاد بزرگ موسیقی فولکلور کوردی ادای احترام کرد.

 

 

 

 

 

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، سید محمدکاظم موسوی شوشتری مشهور به محمد موسوی استاد مسلم نی، بر سر مزار ماموستا حسن زیرک و ماموستا قاله مه ره در بوکان حضور پیدا کرد و به این دو استاد بزرگ موسیقی فولکلور کوردی ادای احترام کرد.

وی در حالی که بر سر مزار استاد حسن زیرک حاضر شده بود از وی به عنوان بزرگترین هنرمند کردستان یاد کرد و گفت: ساخت مجسمه حسن زیرک نشان از احترامی است که مردم برای وی قائل هستند و این برای  من اهمیت دارد.

استاد موسی در ادامه در خصوص قاله مه ره نیزگفت:مرحوم استاد حنانه (موسیقیدان وآهنگسازایرانی) نواری برای من آوردن که شمشال نوازی قاله مه ره در آن ضبط شده بود  و این سبب شد که ساز من تغییر کند و موسیقی که بنده با نی می نوازم ازاین استاد (قاله مه ره) است.

وی در ادامه به  سبک شمشال قاله مه ره نی نوازی کرد.

استاد محمد موسوی نوازندهٔ ایرانی نی است که  در گروه استادان موسیقی ایران داشت و  در آثاری مانند نوا و سر عشق با محمدرضا شجریان همکاری کرده‌است.