خرید زمین ۱۱ میلیارد تومانی برای احداث آرامستان جدید بوکان

سرویس موکریان_ با توافق خرید زمینی کشاورزی به ارزش 11 میلیارد تومان به صورت معاوضه با یک زمین مسکونی، انتخاب و خرید زمین آرامستان جدید بوکان به مرحله پایانی رسید.

سرویس موکریان_ با توافق خرید  زمینی کشاورزی به ارزش 11 میلیارد تومان به صورت معاوضه با یک زمین مسکونی، انتخاب و خرید زمین آرامستان جدید بوکان به مرحله پایانی رسید.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

 به گزارش زریان موکریان، صبح روز چهارشنبه نشست کارگروه مکان یابی و انتخاب زمین برای خرید و احداث آرامستان جدید شهر بوکان در فرمانداری بوکان برگزار شد.

در این جلسه که  با حضور امام جمعه محترم، فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بوکان، هیئت امنای آرامستان عمومی، جمعی از برگزار شد، صورت جلسه ای  برای خرید زمینی از آقای «عباس امیری» به مساحت  ۱۶/۵ هکتار مساحت واقع در  در ضلع شرقی کنار گذر جدید شهر بوکان تصویب شد.

 این صورت جلسه دارای چهار بند به شرح زیر است:

یک؛ مساحت زمین برابر کروکی utmداری ممضی به امضای فروشنده به مقدار تقریبی 5/1650552 مترمربع می باشدکه التبه چنانچه بعد از استعلام از اداره منابع طبیعی مساحتی از آن داخل در اراضی ملی باشد مقدار مذکور خارج از این صورتجلسه و توافق خواهد بود.

دو؛ فروشنده متعهد و مکلف است با هزینه خود از مسیرجاده قدیم قلایچی راه دسترسی مناسب با عرض 20 متر را به زمین واگذاری  تامین و بدون دریافت هیچ هزینه و مبل غ آن را تحویل شهرداری نماید. ضمنا زمین مذکور دارای دو راه دسترسی فرذعی دیگر در ضلع غربی است

سه؛ مبلغ مورد توافق جهت خرید زمین برای هر متربع 650000 هزار ریال معادل 65هزار تومان می باشد که شهرداری متعهد به واگذاری ملک معوض از محل واگذاری املاک تفکیکی واقع در ضلع جنوبی آرامستان فعلی بر اساس بهای روز کارشناسی زمین می باشد.

چهار؛ نظر به اینکه فروشنده نسبت به مقدار یک هکتار زمین خارج از مساحت مذکور در شعبه ویژه دادگستری  نسبت به اعلام منابع طبیعی مبنی بر اراضی ملی اعتراض نموده است، چنانچه در مراجع دادگستری و شبه قضایی با کمیسیونهای قانونی حکم نهایی به نفع وی صادر شود، نامبرده متعهد به صلح بلاعوض آن به شهرداری می باشد.

پنج؛ بعد از ارائه سند رسمی از جانب فروشنده به شهرداری، شهرداری متعهد است که ظرف مدت دو ماه فرآیندقانونی تصویب و تایید قرارداد را انجام ملک معوض را با قیمت کارشناسی به وی واگذار و تحویل نماید.و در غیر این صورت فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. در ادامه این بند با دست خط این جمله اضافه شده است: «در صورت عدم توافق فروشنده به قیمت اعلام شده کارشناسان، مقررگردید شهرداری  مدت دو ماه نسبت به مزایده عمومی اقدام و به مبلغ مورد توافق بفروشد.»


تصویر موقعیت زمین خریداری شده ....




      تصویر صورتجلسه خرید زمین ...