حال و روز دریاچه ارومیه بهتر شده است؟

بیش از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب در دریاچه ذخیره شده است و نسبت به سال گذشته در همین زمان که تراز آب ۱۲۷۱.۴۷ سانتی‌متر بوده اوضاع بهتر شده، یعنی حدود ۲۹ سانتی‌متر تراز آب بیشتر از مدت مشابه سال گذشته در پایان فروردین ماه بوده است.

بیش از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب در دریاچه ذخیره شده است و نسبت به سال گذشته در همین زمان که تراز آب ۱۲۷۱.۴۷ سانتی‌متر بوده اوضاع بهتر شده، یعنی حدود ۲۹ سانتی‌متر تراز آب بیشتر از مدت مشابه سال گذشته در پایان فروردین ماه بوده است.

به گزارش زریان موکریان؛ کیاست امیریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت حوضه‌های آبریز خزر و دریاچه ارومیه در پی بارندگی‌های اخیر اظهار داشت: بارندگی‌ها نسبت به آمار بلندمدت در هر دو حوضه خزر و دریاچه ارومیه شرایط بهتری داشته است. در حوضه خزر تا آخر فروردین ماه 361 میلی‌متر بارندگی داشتیم که نسبت به میانگین بلندمدت 20 درصد افزایش نشان می‌دهد، اما نسبت به سال آبی قبل که 445 میلی‌متر بوده 19 درصد کاهش داشته است، یعنی شرایط ما نسبت به متوسط بارندگی بهتر است. دریاچه ارومیه هم با 292 میلی‌متر بارش نسبت به بلندمدت که 260 میلی‌متر بوده 12 درصد افزایش را نشان می‌دهد، اما نسبت به سال گذشته که 425 میلی‌متر بوده 31 درصد کاهش را نشان می‌دهد. در مجموع به لحاظ بارندگی تاکنون در شرایط ترسالی هستیم اما نسبت به سال گذشته بارش‌ها کمتر بوده است. 

وی درباره شرایط دریاچه ارومیه پس از اقداماتی که در راستای احیا انجام شده، گفت: اتصال بین زرینه‌رود و سیمینه‌رود، همچنین ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های تغذیه‌کننده دریاچه موجب شده که آب در زمان کمتر و حجم بیشتری به دریاچه برسد. از مصارف غیرمجاز و رهاسازی آب بروی اراضی کشاورزی در فصل غیرزراعی که مرسوم بوده، نیز ممانعت بعمل آمده است. 

تراز آب دریاچه ارومیه؛ مثبت یا منفی؟

مدیر کل دفتر مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوضه آبریز خزر و دریاچه ارومیه با اعلام اینکه در حال حاضر تراز آب دریاچه نزدیک 1271.74 سانتی‌متر است، گفت: بیش از 4 میلیارد و 800 میلیون متر مکعب آب در دریاچه ذخیره شده است و نسبت به سال گذشته در همین زمان که تراز آب 1271.47 سانتی‌متر بوده اوضاع بهتر شده، یعنی حدود 29 سانتی‌متر تراز آب بیشتر از  مدت مشابه سال گذشته در پایان فروردین ماه بوده است.

مصوبات احیای دریاچه در چه مرحله‌ای است؟

وی درباره امیدواری نسبت به عدم بازگشت دریاچه به شرایط خشکی قبل خاطرنشان کرد: این مسئله به دو عامل بستگی دارد، ابتدا وضعیت بارش‌ها و میزان نزولاتی که هر ساله به دریاچه خواهیم داشت، طبیعتا سال‌هایی که بارندگی کمتر از نرمال است حقابه زیست محیطی دریاچه به میزان کافی نیست، نکته دوم بهره‌برداری و برداشت‌ها از منابع آب است که با رعایت و اجرای 26 مصوبه کارگروه احیای دریاچه ارومیه از جمله آنها جلوگیری از افزایش بهره‌برداری از آب و توسعه سطح زیر کشت و کاهش 40 درصد مصرف آب کشاورزی است، تا سال گذشته 32 درصد مصارف آب کشاورزی کاهش یافت و بر اساس تصمیمات ستاد احیاء، این میزان در سال جاری به 40 درصد خواهد رسید.

امیریان یادآور شد: اقدامات متفاوتی صورت گرفته از جمله طرح انتقال حوضه مجاور به دریاچه ارومیه که امیدواریم با تامین منابع به بهره‌برداری برسد، اگر اجرای این مجموعه اقدامات ادامه داشته باشد، طبیعتا شرایط به سمت بهبود خواهد رفت و شاهد مشکلات ناشی از بهره‌برداری بیش از ظرفیت منابع آبی دریاچه نخواهیم بود. 

دوران خوشیِ دریاچه ارومیه تمام می‌شود؟

وی ابراز امیدواری کرد که در سال آبی جدید که از مهر ماه آغاز می‌شود، سال پربارشی پیش‌ِرو داشته باشیم، اما اصلی‌ترین مسئله کنترل بهره‌برداری و کاهش مصرف است، یعنی اگر مجددا افزایش مصرف داشته و بهره‌برداری را کنترل نکنیم، بازگشت به دوران نابودی دریاچه دور از ذهن نخواهد بود. اما در هر حال اقداماتی که از سال 93 آغاز شده مثمرثمر بوده و تراز آب نیز که در 2 سال اخیر ثبات پیدا کرده بود، در حال افزایش است.