▫نقدی بر یادداشت توسعه روستایی دکتر خسروی

 فراموشی تعمدی یک نکته ۹ ساله / سلیمان فیضی

سرویس مقاله ـاین یادداشت به قلم "سلیمان فیضی" دبیر و کارشناس ارشد علوم سیاسی نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

سرویس مقاله ـاین یادداشت به قلم

​​​​​​​دکتر جمال خسروی از زمان ثبت نام به عنوان داوطلب کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوکان، پنج یادداشت منتشر کرده است.  یادداشت چهارم را که حاوی توهین به دیگر  کاندیداها بود و آنها را مگس هایی به دور شیرینی خطاب کرده بود ، به سرعت از کانال خود حذف کرد.

بحث بنده بر روی یادداشت حذف شده آقای خسروی نیست.  بلکه نقدی بر آخرین یادداشت وی دارم که با عنوان «توسعه روستایی با تاکید بر برنامه ریزی دراز مدت و جذب اعتبارات» منتشر کرده است و معتقدم آقای خسروی در این یادداشت عمدا یک نکته کلیدی را فراموش کرده است.

وی در این یادداشت اذعان می کند که 20 سال است توسعه روستایی از برنامه ریزی شهرستان حذف شده و با بازدیدهای مستمر مسئولان از روستاهای شهرستان «نگاه بهتر و ارائه ی راهکارهای علمی تر  و عملی تر برای مجموعه ی برنامه ریزان مهیا و میسر ساخته است.»

اما دکتر خسروی برای فرار از بار مسئولیت و پاسخگویی، تعمدا فراموش کرده است که وی در ۹ سال آخر از این ۲۰ سال، در شهرستان بوکان مسئولیت داشته است. پنج سال به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور و چهار سال به عنوان فرماندار شهر. البته 12 سال نیز از نزدیکان و مشاوران ارشد نماینده شهربوده است.

پس بخش زیادی از مسئولیت حذف 20 ساله ی  توسعه روستاهای بوکان از برنامه ریزی این شهرستان و به تبع آن خالی شدن روستاها و گسترس حاشیه نشینی در بوکان  متوجه شخص آقای دکتر خسروی است.

از طرف دیگر وقتی خسروی اعلام می کند توسعه روستایی با تاکید بر برنامه ریزی و جذب اعتبارات صورت می گیرد، این سئوال در ذهن شکل می گیرد که وی به عنوان شیخ الرئیس شهرستان بوکان در چهار سال گذشته در این دو حوزه چه عملکردی داشته است؟ با توجه به یادداشت وی به نظر می رسد در این چهار سال او تنها توانسته از مشکلات روستاهای بوکان شناخت عمیق پیدا کند  .

در حالی که بنده بدون آنکه مسئولیتی 9 ساله در بوکان داشته باشم می دانم اگر تنها در چند سال گذشته آقای دکتر خسروی و دکتر عثمانی همت می کردند و ضمن افزایش سرانه بهره مندی روستاهای بوکان از راه آسفالته و گاز، پروژه های سد سیمنیه رود، آبیاری تحت فشارسد خراسانه،  اجرای آبیاری دشت تکانتپه، آبیاری تحت فشار دشت رحیم خان و سیلوی هفتاد هزار تنی را به موقع به پایان می رسانند  ما شاهد توسعه روستاهای بوکان و کاهش حاشیه نشینی در شهر می بودیم .

 از طرف دیگر، کشت گلخانه ای و ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی دیگر راهکار توسعه روستاهای بوکان است که مورد بی مهری قرار گرفته است. مثلا شهرک گلخانه ای سریل آباد به سرمایه گذاری واگذار شد که در نتیجه عدم نظارت کافی مسئولان ، آن شهرک را به محل کشت چغندر قند تبدیل کرد.