متلاشی شدن شبکه چاپ و توزیع ارز خارجی در مهاباد به روایت تصویر

سرویس عکس_ فرمانده انتظامی مهاباد از متلاشی شدن شبکه چاپ، جعل و توزیع ارز و اسکناس خارجی و داخلی در این شهرستان گفت: در بازرسی از مخفیگاه این شبکه، انواع و اقسام دستگاه‌های پیشرفته جعل اسکناس داخلی و ارزهای خارجی و کشف و ضبط مقادیر قابل توجهی انواع ارزهای خارجی و چک پول‌های یک میلیون ریالی و ۵۰۰ هزار ریالی ضبط شد. فرمانده انتظامی مهاباد با اشاره به اینکه دستگاه‌های چاپ این افراد به قدری حرفه‌ای بود که امکان تشخیص تقلبی بودن در زیر دستگاه نیز قابل حدس نبود، اظهار داشت: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و ۲ نفر از متهمان هم به پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.

 سرویس عکس_ فرمانده انتظامی مهاباد از متلاشی شدن شبکه چاپ، جعل و توزیع ارز و اسکناس خارجی و داخلی در این شهرستان گفت: در بازرسی از مخفیگاه این شبکه، انواع و اقسام دستگاه‌های پیشرفته جعل اسکناس داخلی و ارزهای خارجی و کشف و ضبط مقادیر قابل توجهی انواع ارزهای خارجی و چک پول‌های یک میلیون ریالی و ۵۰۰ هزار ریالی ضبط شد.
فرمانده انتظامی مهاباد با اشاره به اینکه دستگاه‌های چاپ این افراد به قدری حرفه‌ای بود که امکان تشخیص تقلبی بودن در زیر دستگاه نیز قابل حدس نبود، اظهار داشت: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و ۲ نفر از متهمان هم به پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.