نگاهی به عمکرد 100 روزه معاون فرماندار بوکان

بودنی بدون تفاوت با نبودن!

سرویس موکریان_بررسی عملکرد 100 روزه معاون عمرانی، برنامه ریزی و هماهنگی فرماندار بوکان ما را به این نتیجه می رسد که 100 روز گذشته فرقی با روزهایی ندارد که پست معاونت عمرانی این فرمانداری خالی بود.

سرویس موکریان_بررسی عملکرد 100 روزه معاون عمرانی، برنامه ریزی و هماهنگی فرماندار بوکان ما را به این نتیجه می رسد که 100 روز گذشته فرقی با  روزهایی ندارد که پست معاونت عمرانی این فرمانداری خالی بود.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، 17 فروردین ماه امسال در حالی که 19 ماه از خالی ماندن پست معاونت عمرانی، برنامه ریزی  و هماهنگی فرمانداری بوکان می گذشت،  «داود پارسا مهر» به عنوان مسئول این معاونت معرفی شد.

پارسامهر از کارمندان رسمی فرمانداری بوکان است که به عنوان چهره ای اصولگرا با سابقه مدیریت در دولت احمدی نژاد شناخته می شود اما وابستگی به جریان اصلاح طلبی در شهرستان بوکان دارد. 

حال که 100 روز از انتصاب وی به عنوان معاون فرماندار بوکان می گذرد از نگاهی انتقادی به بررسی عملکرد وی پرداخته ایم.

بر اساس اخبار منتشر شده توسط روابط عمومی فرمانداری بوکان در 100 روزی که از مدیریت پارسامهر می گذرد وی تنها 12جلسه با چند بازدید در معیت فرماندار بوکان داشته است.

 جلسات برگزاری شده روتین هستند و مربوط به کمیته ها و شوراهای مختلفی است که هر چند وقت یکبار باید تشکیل جلسه دهند. پارسامهر جلسات کمیسیون تشخیص سن، شورای حفاظت از منابع آب، شورای هماهنگی بانکهای عامل، جلسه شورای ملی مسکن شهرستان بوکان و...

در 12 جلسه ای  که  پارسامهر در 100 روز گذشته برگزار کرده است بررسی مشکلات عمرانی شهرستان جایگاهی نداشته است؛ هم اکنون موضوع الحاق چهار سکونتگاه غیر رسمی بوکان، وضعیت دهکده جوانان و دهکده دامداران هنوز بلاتکلیف است، وی به برگزاری حتی جلسه جهت برای بررسی اخرین وضعیت این معضل و پیگیری راهکارهای موجود جهت حل آن اقدام نکرده است.

مشکلات مساکن مهر، مشکل تصفیه خانه، ایده شهر بدون بیکار در سیمینه، ارائه خدمات رفاهی به مناطق حاشیه نشین بوکان و... در 100 روز گذشته در برنامه کاری معاون عمرانی فرماندار بوکان قرار نگرفته و وی تا به امروز یک جلسه با اعضای شورا و شهرداری در خصوص فعالیتهای عمرانی آنها و برنامه های آنها نداشته است.

  در یک نتیجه گیری می توان گفت که 100 روز گذشته با روزهایی که فرمانداری بوکان معاون عمرانی نداشت، تفاوتی نکرده است .

#بوکان #فرمانداریبوکان #معاونعمرانیفرمانداربوکان