نظام دامپزشکی بوکان: دامیزشکان از ویزیت رایگان سگها منع نشده اند

سرویس موکریان- مسئول نظام دامپزشکی بوکان در اطلاعیه ای نوشت: دامیزشکان از ویزیت رایگان سگها منع نشده اند

سرویس موکریان- مسئول نظام دامپزشکی بوکان در اطلاعیه ای نوشت: دامیزشکان از ویزیت رایگان سگها منع نشده اند

​​​​​​​دکتر حسین زاده  مسئول نظام دامپزشکی بوکان در واکنش به اطلاعیه انجمن حمایت از حیوانات بی پناه زیستن ( به شدار) که اعلام کرده بودند که در نظام دامپزشکی مقرر گردیده که هیچ دامپز شکی حق ندارد بصورت رایگان در پناهگاه به امور درمان رسیدگی کند، توضیحاتی به شرح زیر در اختیار زریان موکریان قرار داد: هیچ گاه دامپزشکان شهرستان بوکان از ویزیت رایگان سگها منع نشده اند و انجمن هیچ مدرکی دال بر این موضوع ندارند. ولی با توجه به شکایات و تلفات مظلومانه تعداد زیادی از سگهای پناهگاه اینجانب تذکر داده ام که فقط مراکز مجاز اقدام به واکسیناسیون سگها نمایند، زیرا که محیط پناهگاه بسیار آلوده بوده و اکثر سگهای پناهگاه به علت بیماری های پاروو و دیستمپر تلف می‌شوند. لازم به ذکر که سگ بیمار به هیچ عنوان نباید واکسینه شود چرا که بیماری تشدید می‌شود. متذکر میگردم که اعضای انجمن خودشان اقدام به استفاده از روغن سوخته برای بیماریهای پوستی سگهای پناهگاه می‌نمایند که اقدامی بسیار غیر علمی و نادرست است. عکس سگ مذکور را برای مدیر مسئول محترم ارسال مینمایم.