بازداشت اعضای باند کردهای عراق در ایتالیا به اتهام انتقال غیرقانونی مهاجران

سرویس جهان- پلیس ایتالیا باند ۱۰ نفره‌ای که بیشتر آنها اتباع کرد عراقی هستند، را به اتهام انتقال غیرقانونی کردهای سوریه به اروپا بازداشت کرده است.

سرویس جهان- پلیس ایتالیا باند ۱۰ نفره‌ای که بیشتر آنها اتباع کرد عراقی هستند، را به اتهام انتقال غیرقانونی کردهای سوریه به اروپا بازداشت کرده است.

به گزارش زریان موکریان به نقل از مایگرانت اینفو، پلیس ایتالیا روز سه‌شنبه گذشته ده تبعه خارجی را که بیشتر آنها شهروند کرد عراقی بودند، به اتهام تشکیل سازمان غیرقانونی و اقدام به انتقال شهروندان خاورمیانه به اروپا بازداشت کرده است.

این افراد متهم هستند که با جعل مدرک و اخذ پول شهروندان خاورمیانه از جمله کردهای سوریه را به صورت غیرقانونی به قلمرو شنگن اروپا منتقل کرده اند.

متهمان که از هر نفر بابت جعل مدارک ۲۵۰۰ یورو دریافت کرده بودند، افراد را پس از رسیدن به یونان، به ایتالیا منتقل می کردند تا در فرصت مناسب آنها را به دیگر کشورهای اروپایی انتقال دهند