کولبران خفته در برف و نمایندگان ارومیه سر در برف / دکتر صلاح الدین خدیو

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم دکتر صلاح الدین خدیو فعال اجتماعی در مهاباد نوشته شده است.

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم دکتر صلاح الدین خدیو فعال اجتماعی در مهاباد نوشته شده است.

​​​​​​​سرانجام پیکر بی جان پنج جوان کولبر ارومیه ای از زیر آوار بهمن بدر آمد، اما آهی از نهاد نمایندگان ارومیه برنیامد!

به راستی نمایندگان ارومیه این سرافکندگی را کجا می برند؟ ده روز تمام پنج تن جوان رعنا که اگر فقر و فساد و تبعیض نبود، چه بسا جای امثال همین نمایندگان نشسته و یا وزیر و مدیر و پیمانکار و ...بودند، پنجه در پنجه مرگ افکنده و آقایان وکلا هم روزه سکوت گرفته بودند!

شما مثلا نماینده تمام مردم حوزه انتخابیه تان هستید، آیا اگر شب فرزندتان به خانه نیامد، نگران نمی شوید؟

سوگند نمایندگیتان کجا رفته؟ لابد هنوز شیفتگان خدمتید و نه تشنگان قدرت./